איך ניתן לפתוח עסק חדש מול הרשויות המס?

איזה טפסים צריך למלא ואיזה מסמכים דרושים עבור יחיד / שותפות / חברה

איך לפתוח עסק חדש מול הרשויות
 
 
פתיחת תיק עצמאי / חברה כרוכה בפתיחת תיקים של עסק חדש ברשויות המס השונות ותלויה בעיקר במילוי טפסים והמצאת אישורים שונים.
במאמר זה תמצא את כל הדרוש כדי לעשות זאת בהצלחה.

שים לב שעל אף האמור למטה משרדינו יכול לפתוח עבורך את כל התיקים ללא הגעה למשרדי הרשויות  

שלב ראשון - פתיחת תיק במע"מ  לפי סוג העסק וקבלת תעודה זמנית:

יש להגיע לתחנת מע"מ שאליה שייך בית העסק - ברוב המיקרים  מדובר בתחנה הקרובה למיקום העסק.
לשיוך לתחנת המע"מ הרלוונטית לחץ כאן.

פתיחת עוסק פטור

יש למלא טופס 821 – הורד טופס.
יש להגיע עם צילום ת.ז.

פתיחת עוסק מורשה – יחיד

יש למלא טופס 821 – הורד טופס.
יש להצטייד: צילום ת.ז., חוזה שכירות של מקום העסק – במידה ורלוונטי ואישור בעלות בחשבון בנק מרואה החשבון או המחאה מבוטלת.
תעודה או רישיון עיסוק לדוגמא – רישיון עו"ד – במידה ורלוונטי.

פתיחת עוסק מורשה – שותפות

יש למלא טופס 821 ע"י כל אחד מהשותפים –  הורד טופס.
יש למלא טופס 821 בשם השותפות.
צילום ת.ז. של כל השותפים.
חוזה שכירות של מקום העסק – במידה ורלוונטי.
אישור בעלות בחשבון מרואה החשבון השותפות או המחאה מבוטלת.
תעודה או רישיון עיסוק לדוגמא – רישיון עו"ד – במידה ורלוונטי.

 פתיחת חברה

יש למלא טופס 821 בשם החברה –  הורד טופס.
תעודת התאגדות של החברה.
תקנון.
פרוטוקול על מינוי מנהלים בחברה.
פרוטוקול זכויות חתימה בחברה בו צוין לכל דבר וענין – כל החתימות בטפסים צריכות להתאים לפרוטוקול .
חוזה שכירות של מקום העסק – במידה ורלוונטי.
– אישור בעלות בחשבון החברה מרואה חשבון או המחאה מבוטלת.

סיום התהליך במע"מ: מיד עם סיום הרישום תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור

 

שלב שני - פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה

לפתיחת יחיד ושותפות: יש למלא טופס 5329  - הצהרה על מקורות הכנסה.
לפתיחת חברה: יש למלא טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד במ"ה ו\או ניכויים.
לחיפוש והורדת הטופס הרלוונטי - לחץ כאן
לאחר הגשת הטופס הנ"ל לפקיד השומה תקבל הודעה בדואר שנפתח לך תיק במס הכנסה.
 

שלב שלישי - פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי

מילוי טופס דין וחשבון שנתי: טופס 6101 - הורד טופס
בטופס תצטרך למלא פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה שלך באמצעותה יחושבו המקדמות לביטוח לאומי אותם תצטרך על בסיס חודשי / דו חודשי. לאחר ההרשמה בבטוח לאומי תקבל פנקס מקדמות לתשלום. המקדמות לתשלום יקבעו בהתאם להצהרתך בטופס דין וחשבון שנתי.
 

שים לב שעל אף האמור למעלה משרדינו יכול לפתוח עבורך את כל התיקים ללא הגעה למשרדי הרשויות  
 

צור איתנו קשר ונשמח לעזור בכל שאלה
בטלפון: 09-7674437 - שלוחה 4

 אין באמור להלן משום חוות דעת ו/או המלצה ויש להיוועץ ברו"ח טרם שימוש במידע זה