הנהלת חשבונות

מהי הנהלת חשבונות ואיזה סוג מתאים לעסק שלי?


 

 

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תהליך של רישום עסקאות פיננסיות של חברה / עסק כגון מכירות, קניות, קבלות, הכנסות ותשלומים שונים. הרישום מתבצע בתוך מערכת ממוחשבת (באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות / חשבשבת). מנהל החשבונות אחראי שהרישום יבוצע בצורה נכונה בספרי החשבונות כפוף לחוקי מס הכנסה ומע"מ ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. בסוף כל תקופה חשבונאית (רבעון או שנה) מומלץ להעביר לרואה החשבון מאזן בוחן סופי הכולל את כל העסקאות והרישומים שנעשו באותה תקופה. רואה החשבון ייעזר במאזן הבוחן ובספר החשבונות כדי להכין דוח רווח והפסד ומאזן.

שיטות רישום על פי סוג העסק

שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בחד צידי נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים עוסק פטור / ועוסק מורשה, הנהלת חשבונות כפולה מתאימה לחברות , עצמאים ושותפויות וזאת בהתאם לחוק / תקנות ניהול סיפרי חשבון לצרכי מס הכנסה ומע"מ . ברישום בשיטה הכפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה, באמצעות פעולות רישום של חובה וזכות. תנועות החובה והזכות מחולקות לכרטיסים כך שבכול זמן ניתן לקבל תמונת מצב מפורטת של העסק . יש חשיבות רבה של עידכון ורישום שוטף של מסמכי הנהלת חשבונות . יש חשיבות רבה בכל עסק קטן /גדול במחשוב העסק כדי לאפשר לבעלים שליטה ומידע של תזרים מזומנים , יתרות לקוחות חייבים , מכירות /הכנסות וכו'. כל הפעולות של הפקת מסמכי המקור בעסק ניתנים להעברה בקלות במידע מגנטי לתוכנת הנהלת חשבונות המנוהלת מחוץ למשרדי העסק .
 
 
צור איתנו קשר ונשמח לעזור בכל שאלה
בטלפון: 09-7674437 - שלוחה 4