מה היא הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה ומע"מ?

כיצד משפיעה ההוצאה מוכרת על בעל העסק וכיצד יש לפעול

מה היא הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה ומעמ?


הוצאה מוכרת היא הוצאה שנעשתה במהלך פעילותו של עסק רשום שמטרתה הייתה לייצר הכנסה לעסק ויש לבעל העסק את המסמכים קרי חשבוניות/קבלות המעידים על ההוצאות. הוצאה מותרת בניכוי היא הוצאה שנעשתה במהלך פעילות עסקית אותו מנכים מהכנסותיו של העסק בעת חישוב המס השנתי שעסק חייב בו.

 

סוגי הוצאות המוכרות לצורכי מס:

  1. הוצאה מוכרת: הוצאה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, הנובעת מהוצאה שוטפת או מפחת בגין רכוש קבוע, לדוגמא קניית מלאי, פרסום וכו.

  2. הוצאה מעורבת: הוצאה המשמשת גם לצורכי העסק וגם לצורך פרטי..

  3. הוצאה מוכרת רק בחלקה: ישנם סוגים של הוצאות שתקנות מס הכנסה מכתיבות להם שיעור מס מיוחד, לדוגמא אחזקת רכב, טלפון נייד, נסיעה לחו"ל וכו...

סוגי הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס:

  1. הוצאה בעלת אופי אופי עונשי: לדוגמא קנסות
  2. הוצאות מופרזות: למס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מין ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות  וזאת לפי סעיף 30 לפקודת מס הכנסה.

מהו שיעור ההכרה בהוצאות לצרכי מס - להוצאות שברשותם יש לך חשבונית מס

  1. הוצאה שוטפת: הינה הוצאה לצורך שמירה על הקיים או הוצאה שנועדה לצורך התפעול השוטף של העסק. לדוגמא- דמי שכירות לעסק, ארנונה וחשמל. הוצאות אלו יוכרו במלואן בשנה שבה נוצרה לעסק ההוצאה.
  2. הוצאות הונית / רכוש קבוע: הם הוצאות עבור  רכוש קבוע שנועד לשמש אותנו למשך מספר שנים, כגון מחשב, רכב וכו". ההכרה בהוצאה תהיה דרך מנגנון שנקרא פחת. בתקנות פקודת מס הכנסה נקבע לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת מסוים.
סוג שיעור פחת (באחוזים)
מבנים1.5-4%
רהיטים כלליים6%
רהיטים בבתי קפה12%
ציוד כללי7%
מכונות למיזוג אוויר10%
מכונית אופנועים (עד 3 טון)15%
משאיות טנדרים (מעל 3 טוןן)20%
מוניות,אטובוסים,רכבים להשכרה20%
מחשבים אישיים33%
מחשבים אחרים25%
ספרות מקצועית15%

 

מהו אחוז המע"מ הניתן להכיר  - מההוצאות שברשותם יש לך חשבונית מס

להלן סוגי הוצאות לפי סדר אלפבית:

 
סוג ההוצאה אחוז מע"מ הניתן לקיזוז סוג ההוצאה אחוז מע"מ הניתן לקיזוז
אחזקת משרד 100% יחסי ציבור 100%
אחזקת רכב *** יעוץ מקצועי 100%
אינטרנט ** יעוץ מס 100%
אירוח אורח מחו"ל 100% כבוד קל לאורחי המשרד 100%
ארוחות עסקיות 0% כבוד קל לעובדי המשרד 0%
ארנונה 0% ליסינג 0%
אחזקת מחשב 100% משכורות לעובדים 0%
אימון עסקי (קואצינג) 100% משפטיות 100%
אחסון אתר אינטרנט 100% משרדיות 100%
איפור (שחקנים) 100% נסיעות לחו"ל 0%
ביגוד מקצועי ** מתנות ללקוח או ספק 100%
ביטוח משרד 0% נסיעות במונית 100%
ביטוח רכב 0% נסיעות באוטובוס 100%
ביטוח לאומי עלות מעסיק 0% נסיעות ברכבת 100%
ביגוד מקצועי (אומנים) 100% ספרות מקצועית 100%
ביקורת חשבונות 100% עמלות בנק 0%
בניית אתר אינטרנט 100% עמלות לסוכנים 100%
דלק *** פרסום 100%
דואר 100% קניות מחו"ל 0%
הדפסות 100% קניות סחורה 100%
הובלות 100% קנסות 0%
הנהלת חשבונות 100% שליחויות 100%
השתלמות מקצועית 100% שכירות משרד 100%
חניה *** שרותי כוח אדם 100%
חשמל 100% תיקוני רכב ***
טלפון 100% אחר ***
טלפון נייד ***    

** במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית, במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי ניתן לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
***  מדובר במקרה מיוחד שמצריך התייעצות עם רואה חשבון.
 
 
 אין באמור להלן משום חוות דעת ו/או המלצה ויש להיוועץ ברו"ח טרם שימוש במידע זה